ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แอพพลิเคชั่นสำหรับลูกค้าสาครเคเบิล

Icon

สมาชิกสาครเคเบิล

ระบบตรวจสอบยอดต้องชำระค่าบริการส่วนกลาง ย้ำสัญญาณ แจ้งงานบริการ และต่อสัญญาณชั่วคราวสำหรับสมาชิกสาครเคเบิล

Icon

บ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์3 Pack1

ระบบตรวจสอบยอดต้องชำระค่าบริการส่วนกลางและอื่นๆสำหรับลูกบ้านโครงการเอื้ออาทรเทพารักษ์3 Pack1

ตัวอย่างสัญญาณภาพจากระบบ CCTV สำหรับให้บริการลูกบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์3 Pack1

CCTV Preview 1

ต้องการติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือระบบความปลอดภัย ติดต่อ 0632929995 และ 0632929996

CCTV Preview 2

ต้องการติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือระบบความปลอดภัย ติดต่อ 0632929995 และ 0632929996

CCTV Preview 3

ต้องการติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือระบบความปลอดภัย ติดต่อ 0632929995 และ 0632929996

ช่องรายการตัวอย่าง

ช่องข่าวสาคร

ช่องข่าวสาคร เขตสมุทรปราการ เวลา 21:00น. และ เขตฉะเชิงเทรา 22:00น. สามารถรับชมได้ที่กล่องสาครTV หรือ Nex By สาคร ติดต่อ 0632929995 และ 0632929996

ช่องรายการสารคดี

ช่องSakornDocumentary สามารถรับชมได้ที่กล่องสาครTV หรือ Nex By สาคร ติดต่อ 0632929995 และ 0632929996

ช่องรายการภาพยนต์

ช่องรายการภาพยนต์ สามารถรับชมได้ที่กล่องสาครTV หรือ Nex By สาคร ติดต่อ 0632929995 และ 0632929996